✍️ Opgave

Verkiezingsprogramma GroenLinks De Wolden 2022-2026

Luister naar deze pagina

Groen Links is ambitieus betreffende de noodzakelijk bijdrage die we gezamenlijk zullen moeten leveren om sociaal en duurzaam samen te leven in de Wolden. Dit is een verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid, maar ook van de samenleving als geheel. De tijd van mono-denken ligt achter ons: problemen kunnen alleen opgelost worden vanuit een integrale aanpak. Dit ontneemt de gemeentelijke overheid echter niet van verantwoordelijkheid. Haar beleid zou ten dienste moeten staan van een sociale en duurzame samenleving. Zij kan het draagvlak versterken voor keuzes en maatregelen die nodig zijn voor een samenleving in de Wolden die mensen met elkaar verbindt, die dwarsverbanden legt om verdeeldheid te ontwarren en die de natuur onderdeel laat worden van het oplossen van grote maatschappelijke opgaven. 

Groen Links stelt dat gemeentelijk beleid niet ingegeven moet zijn door enkel korte termijn - economische aspecten. Groen en sociaal beleid is de kern voor een optimale leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. 

Het traditionele marktdenken zal steeds minder opgaan. Kosten en baten zullen daarom in een veel breder perspectief moeten worden bezien. Het richting geven aan de (ruimtelijke) keuzes zal daarom in samenwerking met verschillende partijen plaatsvinden en burgers moeten hierbij vooraf betrokken worden. 


Hoofdstukken

✍️  Voorwoord

🏠 Wonen, 🏞 ruimte en 🌳 groen 

🚛 Verkeer en 🚌 vervoer

🗑 Afval, ⚡️ Energie, ♻️ Duurzaamheid

😄 Welzijn, 🚸 Jeugd en 🏸 Sport 

💼 Werk en 💰 Inkomen

📚 Actief onderwijsbeleid

🌈 Diversiteit en 🎯 emancipatie

🎨 Cultuur voor iedereen

🛡 Veiligheid 🏘 thuis en op straat

🤔 Meedenken en 🔗 meedoen

🤖 Over technologie

💶 Geld, 🌳 ambities en 💸  lasten