🌈 Diversiteit en 🎯 emancipatie 

Luister naar deze pagina

GroenLinks De Wolden streeft naar een samenleving waarin diversiteit en inclusiviteit een plek heeft. 
Dit wil GroenLinks doen door actiever beleid te voeren die tot doel heeft dat iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt in De Wolden. In De Wolden moet iedereen mee kunnen doen, ook mensen met een beperking. Iedereen moet de vrijheid voelen om zichzelf te kunnen zijn.

HOOFDPUNTEN

  • De ontvangst en inburgering van migranten verbeteren door kleine lokale initiatieven waarin taal centraal staat
  • Sociale eenheid stimuleren door kleine lokale initiatieven waarin taal centraal staat
  • Inzetten op een snellere arbeidsdeelname van nieuwkomers door samen te werken met kleine lokale netwerken
  • De schooldeelname van kinderen van nieuwkomers versnellen
  • Zorgdragen voor actief en betekenisvol taalbeleid door kleine lokale initiatieven
  • Scholing over gelijkwaardige taal die doorklinkt in beleidsstukken op gemeentelijk niveau in de Wolden
  • Scholing over de taal en de aanspreekvormen die de LHBTIQ+ groep aangaat.

GroenLinks wil met kleinschalige lokale activiteiten een gemeenschappelijke taal centraal zetten. Een gemeenschappelijke taal waarin nieuwe woorden en uitdrukkingen ontstaan die een nieuwe kijk bieden op de wereld (💾 Handreiking Waarden Voor Een Nieuwe Taal). Zo wil GroenLinks De Wolden dat het opnemen van migranten in onze kleine samenleving een structureel karakter heeft (💾 WRR Rapport, 2020). 

GroenLinks De Wolden wil dat de afstand tot de arbeidsmarkt voor nieuwkomers verkleind wordt. Met name voor vrouwelijke nieuwkomers blijkt het moeilijk om via reguliere sollicitatieprocedures een baan op niveau te vinden. Dat heeft onder andere te maken met hun taalbeheersing. Daarnaast wil GroenLinks de Wolden aandacht voor gelijkwaardige taal. 

Gendervrije aanspreekvormen die de aanwezigheid van non-binaire en/of genderqueer en genderfluïde personen erkennen en een plek geven, zodat bewuste en onbewuste vormen van uitsluiting en stigmatisering geen plek heeft. Meer informatie en kennis over deze groep is belangrijk en kan leiden tot meer emancipatie en begrip.

 

Ga door naar het volgende hoofdstuk: 🎨 Cultuur voor iedereen