💼  Werk en Inkomen 💰

Luister naar deze pagina

GroenLinks zet zich in om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeenschap een kans krijgt op persoonlijke en financiële groei. 
We zullen ons inzetten om ervoor te zorgen dat onze ruimtes ook sociaal duurzaam zijn - of het nu gaat om werkgelegenheid of de sociale cohesie van iedereen die hier woont. 

HOOFDPUNTEN 

  • GroenLinks pakt de groeiende ongelijkheid in gemeente De Wolden bij de bron aan met een divers arrangement van maatregelen op het gebied van werk en inkomen, onderwijs, welzijn en de woningmarkt.
  • GroenLinks wil groei stimuleren die duurzaam is en banen en welvaart creëert voor lokale gemeenschappen, zonder vervuiling en schade aan natuur, dieren en uiteindelijk aan de samenleving en het economische leven.
  • Groen Links wil agrarische bedrijven stimuleren biologische producten te produceren en die lokaal voor een eerlijke prijs te kunnen verhandelen.
  • Groene groei is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie, een duurzame manier van zakendoen. Dit bereiken we door voorwaarden te stellen aan de bouw en ervoor te zorgen dat bedrijven zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om de hoeveelheid afval die ze produceren te verminderen. We willen laten zien dat groene groei geen compromis hoeft te zijn met banen voor professionals. Het zal eerder een banenschepper zijn.
  • GroenLinks wil de komende vier jaar sociale experimenten mogelijk maken met het combineren van werk en uitkering zonder al te veel regels en 'gedoe'. Ook wil de partij experimenten starten met een basisinkomen.
  • GroenLinks is een sociale partij. We zullen hard werken aan een betere samenleving voor mensen met een arbeidsbeperking door ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk volwaardig kunnen deelnemen.
  • GroenLinks hanteert een gemeenschapsgerichte benadering bij elke interactie die we hebben. Bijvoorbeeld: Als inwoners van de gemeente moeite hebben met het krijgen van een uitkering, het betalen van rekeningen of het invullen van formulieren, dan denken wij dat je deze mensen het beste met empathie en vertrouwen kunt benaderen. Als burgers zich op hun gemak voelen bij het benaderen van hun gemeente over een probleem, zullen ze waarschijnlijk meer informatie delen dan ze anders zouden doen. Dit levert voor alle betrokken partijen sneller betere resultaten op.

Hoewel er veel mogelijkheden zijn om De Wolden te verbeteren, waaronder een fenomenaal gemeentelijk landschap of een betere kwaliteit van leven in het algemeen, kan zo'n verbetering alleen slagen als deze gepaard gaat met onze toewijding aan eerlijke en milieuvriendelijke praktijken. 

GroenLinks gelooft in een eerlijke samenleving. Daarom zetten we ons in om de groeiende ongelijkheidskloof tussen arm en rijk te verkleinen. Het feit dat De Wolden gestaag groeit, stemt ons heel positief -  en het betekent dat werken aan een eerlijkere en groenere samenleving nu meer dan ooit noodzakelijk is.

Het gaat goed met onze gemeente en onze groei zet door! De werkgelegenheid is de afgelopen jaren gegroeid, wat goed is voor de lokale economie. Mensen trekken naar De Wolden en daardoor kunnen we nieuwe bedrijven aantrekken en tegelijkertijd ons agrarisch erfgoed behouden. Onze gemeente zal blijven groeien en dat biedt kansen maar leidt ook tot ruimteproblemen. GroenLinks zoekt zowel naar duurzame ontwikkeling als naar bescherming van ons milieu door goed te kijken naar hoe we plannen voor zaken als hoeveel land we gebruiken voor het verbouwen van voedsel versus het bouwen van huizen.

Niet alle inwoners van De Wolden delen in het succes van de regio. Er zijn grote verschillen in inkomen, woonsituatie en kansen op de arbeidsmarkt. Iedere burger heeft recht op een menswaardig bestaan en moet dezelfde kansen krijgen om zich te ontplooien en verder te komen. Net als andere gebieden in heel Nederland is armoede een hardnekkig probleem dat vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. Sterker nog, te veel mensen in De Wolden hebben geen uitzicht op betaald werk. Veel vaste banen zijn 'flexibel' geworden en veel flexwerkers en zzp'ers zijn week na week onzeker over hun inkomen omdat meer dan de helft van hen net boven de armoedegrens leeft zonder enige kans om er vanaf te komen.

Als je het niet kunt meten, kun je het ook niet verbeteren. Het creëren van een eerlijke en rechtvaardige samenleving met praktische ideeën en maatregelen op het gebied van onderwijs, welzijn en huisvesting is ons doel. De komende jaren gaan we aan de slag om milieuvriendelijker te worden, aangezien GroenLinks zich wil richten op het creëren van betaalbare woningen voor alle burgers en tegelijkertijd het energieverbruik en de co2-vervuiling wil verminderen met de helft van wat het nu is.

Voor onze gemeente gaan we ons de komende jaren inspannen om actief de ongelijkheid terug te dringen. Daarbij zullen we een sterk en eerlijk beleid samenbrengen dat rechtstreeks verband houdt met werk en inkomen, uitkeringen en schulden en verschillende hiaten op het gebied van scholing, welzijn en huisvesting helpen overbruggen.

 

Ga door naar het volgende hoofdstuk: 📚 Actief onderwijsbeleid