🤔 Meedenken en 🔗 meedoen

Luister naar deze pagina

GroenLinks staat voor een open gemeente. 
Daarin heeft iedereen een stem en kunnen alle inwoners van de gemeente De Wolden meedoen. Bewoners moeten kunnen meepraten en meebeslissen over dingen die spelen in hun dorp of in de hele gemeente.

HOOFDPUNTEN

  • GroenLinks wil dat alle bewoners kunnen meepraten en meebeslissen over wat er in hun dorp en in hun gemeente gebeurt.
  • De komende jaren gaan we vaker experimenteren met andere manieren om plannen te maken en daarover te beslissen. Zie ook technologie. Met onder andere contacten met dorps- en streekbelangen, verenigingen en dorpshuizen betrekken we meer en nieuwe bewoners.
  • GroenLinks wil waar mogelijk sociale, duurzame en/of groene burgerinitiatieven ondersteunen.

Voor onze democratie is het belangrijk dat bewoners actief meedenken en meedoen. In de dorpen en de gemeente kunnen we inspraak en invloed van bewoners goed regelen, juist ook tussen de verkiezingen door. We ondersteunen de dorps- en streekbelangen bij de uitdaging om meer mensen actief bij hun werk te betrekken. Daarnaast zijn er ook ándere, nieuwe verbindingen nodig tussen bewoners en bestuur.

GroenLinks wil dat de gemeente actief in gesprek gaat met verschillende groepen in de gemeente. Inwoners van onze gemeente weten veel en hebben veel ervaring. De gemeente kan die kennis en die ervaring goed gebruiken. Ook van ondernemers en van maatschappelijke organisaties kunnen politici en bestuurders veel leren. Die inbreng helpt het gemeentebestuur om beter beleid te maken.

Belangrijk is dat álle inwoners de gemeente weten te vinden – en dat de gemeente omgekeerd actief contact zoekt met haar inwoners. Alle inwoners van de gemeente De Wolden moeten weten hoe zij zich kunnen laten horen. De gemeente moet ook op zoek naar bewoners die niet gemakkelijk de weg naar instanties vinden. Ook moet zij andere manieren van meepraten bedenken dan de gebruikelijke bijeenkomsten in zaaltjes.

 

Ga door naar het volgende hoofdstuk: 🤖 Over technologie