🤖 Over technologie

Luister naar deze pagina

Technologie is een belangrijk onderdeel van ons leven geworden. We maken gebruik van computers, smartphones en allerlei apparatuur met toepassingen. GroenLinks wil bewust gebruik maken van technologie in de gemeente De Wolden van de toekomst. We willen burgers betrekken bij gemeentelijke ontwikkelingen op dat gebied, zodat zij gebruikersvriendelijkheid, privacy en vrijheid kunnen helpen borgen.

Technologie heeft veel invloed in onze samenleving en veel mensen over de hele wereld kunnen zich geen leven zonder voorstellen. De impact is zo groot dat je kan zeggen dat technologie een van de belangrijkste aspecten van het dagelijks leven is geworden Vitale functies in de infrastructuur, in ons werk en ook thuis zijn afhankelijk geworden van moderne technologie.

GroenLinks stelt zich voor dat het mogelijk wordt dat burgers op een eenvoudige wijze mee kunnen denken over besluiten en afwegingen die genomen moeten worden, waardoor burgers meer mogelijkheden geven invloed uit te oefenen. Uiteraard geldt met name voor de gemeente dat privacy, vrijheid en toegankelijkheid van het grootste belang zijn als het gaat om de technologische interactie met burgers. 

IT toepassingen kunnen het gemeentebestuur helpen effectiever te werken. GroenLinks zal zich op de hoogte houden van ontwikkelingen en met voorstellen komen voor verbetering, samen met andere belanghebbenden, zoals individuele bewoners, dorpsbelangen, boeren, ondernemers, scholen, politie of andere gemeenten.

Hoofdpunten

  • GroenLinks wil dat onze gemeente Informatie Technologie gaat gebruiken om de contacten met de bewoners te verbeteren, rekening houdend met de technische en ethische complicaties daarvan.
  • GroenLinks wil dat zoveel mogelijk gemeentelijke processen worden geautomatiseerd om foutkansen te minimaliseren en tijd te creëren voor contact met de bewoners. 

Actiepunten

  • GroenLinks stelt de oprichting van een vaste werkgroep voor die zich richt op nieuwe IT toepassingen. Deze groep staat open voor vertegenwoordigers van beleidsmakers, bewoners en wetenschappers, maar ook van duurzame ondernemers en mensen uit het onderwijs.
  • De groep richt zich bijvoorbeeld op toepassingen op het gebied van milieu, duurzaamheid, zorg en gezondheid, vervoer,  energieoptimalisatie, veiligheid (op straat).
  • Als het gaat om privacy, willen we ervoor zorgen dat deze wordt beschermd en moeten we ook op onze hoede zijn om niet te snel conclusies te trekken uit beperkte gegevens.
  • GroenLinks wil ook dat er een burgerplatform komt. Dat platform, dat de belangen van verschillende groepen in de gemeente behartigt, treedt op als "kritische vriend" voor de werkgroep. Het platform kan ideeën inbrengen bij de werkgroep.
  • GroenLinks wil het gebruik van open-source software en het gebruik van open standaarden bij de lokale overheid sterk stimuleren, bij voorkeur met inzet van organisaties uit de eigen gemeente. Wij willen helpen om de angst voor dit soort veranderingen te verminderen.
  • De gemeente zoekt steeds vaker naar manieren om digitale communicatiemiddelen in te zetten. Dit betekent dat we moeten oppassen dat we geen mensen uitsluiten die deze enigszins nieuwe manieren van communicatie niet kunnen gebruiken of er geen toegang toe hebben.
  • Buurthuizen en bibliotheken moeten hun mogelijkheden expliciet benutten om volwassen burgers te helpen bij het ontwikkelen van hun digitale kompas en IT-vaardigheden. Verder kan daar - ondersteund door technisch onderlegde vrijwilligers, - kennis worden overgedragen over bijvoorbeeld computergebruik, ontwikkelingen, robotica, 3D-printers etc. Daar zijn dan ook investeringen voor nodig!
  • Open data is belangrijk voor GroenLinks. GroenLinks streeft ernaar dat alle data  die verzameld wordt door de gemeente De Wolden die zich hiervoor leent als open data beschikbaar wordt gesteld. Uiteraard omringd met de nodige waarborgen om misbruik, inbreuk op de privacy of discriminatie te voorkomen.

 

Ga door naar het volgende hoofdstuk: 💶 Geld, 🌳 ambities en 💸  lasten