Verkiezingsprogramma GroenLinks De Wolden 📣 ✊

➡️  Tik hier om meteen naar de hoofdstukken te gaan

VOORWOORD


Luister naar deze pagina

Aan de inwoners van De Wolden

Wij leven in een bijzondere tijd.  Dat zal misschien iedereen vinden van de tijd waarin hij leeft, maar onze dagen zijn extra spannend omdat de mensheid op een kruispunt staat van belangrijke keuzes die grote gevolgen zal hebben voor de toekomst van onze planeet en de mensheid.  

Het is niet alleen een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk. 

Wanneer wij geen duidelijke keuzes maken zijn er een heel aantal grote problemen die ons bedreigen: de opwarming van de aarde, overstromingen en bosbranden, de afbraak van de biodiversiteit, de toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk en de vluchtelingenstroom. Als de pandemie van Covid-19 één ding heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel de kwetsbaarheid van de mens en de noodzaak van samenwerking wereldwijd.   

Het klimaatrapport van het IPCC heeft duidelijk aangetoond dat de tijd van achteroverleunen voorbij is. Het is 2 voor 12. Het roer moet echt om. En gelukkig, er is nog hoop. 

Er zijn kansen die we kunnen aangrijpen om voor een positieve toekomst te zorgen. In hetzelfde IPCC rapport worden suggesties gegeven hoe we problemen aan kunnen pakken.  Maar ook direct vanuit onze gemeente zijn goede ideeën voor een duurzame en toekomstbestendige samenleving. We moeten alleen wel aan de slag met die kansen om de wereld niet alleen voor ons, maar ook voor de dieren en de natuur leefbaar te houden.

Dat is een uitdaging voor alle regeringsleiders, voor alle wereldburgers, en dus ook voor alle Woldenaren.


Voor u ligt het verkiezingsprogramma van GroenLinks de Wolden.

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag van die verkiezingen bepaalt de koers van het gemeentelijk beleid. Dit programma is geschreven om u een goed beeld te geven van waar GroenLinks in onze gemeente voor staat en welke keuzes wij willen maken. 

Samengevat kun je zeggen dat GroenLinks staat voor een duurzaam, groen en sociaal De Wolden. Uw stem op 16 maart bepaalt mee of dit geluid in onze gemeente te horen zal zijn en hoeveel gewicht onze standpunten zullen hebben bij de besluitvorming.

GroenLinks is  een partij met idealen, die zin heeft in de toekomst, maar wel vindt dat er belangrijke veranderingen in de politiek, in de economie en in onze levensstijl moeten plaatsvinden. Wij zijn realisten die aan de toekomst van onze aarde en het welzijn van alle mensen willen werken, te beginnen in De Wolden.

Er zijn veranderingen noodzakelijk, maar zonder draagvlak onder de mensen kan het niet. Wij dagen u daarom uit om met ons mee te denken, kansen aangrijpen en met ons mee te doen. Uw commentaar op ons verkiezingsprogramma is meer dan welkom. En hopelijk vindt u onze keuzes en onze idealen zo goed, dat u ons geluid in de politieke arena van De Wolden wilt versterken, door op GroenLinks te stemmen. 

Namens de leden van GroenLinks

Erik Verheijen 

➡️  Tik hier om naar de rest van de hoofdstukken te gaan ⬅️